Babesios – en fästingburen sjukdom att se upp med

Babesios - en fästingburen sjukdom att se upp med


Babesios hos hundar ses över stora delar av världen. I Europa förekommer sjukdomen främst i medelhavsområdet, men en spridning norrut i Europa har på senare tid uppmärksammats. I Sverige förekommer babesios normalt inte hos hundar, men har diagnostiserats hos hundar som smittats utomlands. Ett möjligt undantag finns och det är att en hund har fört med sig den bruna hundfästingen till inomhusmiljöer i Sverige. . Den trivs bra inomhus, där den också lätt förökar sig. Den bruna hundfästingen har bland annat påvisats i svenska jaktstugor.

Hur smittas hunden?
Hundar smittas via fästingar. I Europa är fästingarna Dermacentor reticularis och Rhinocephalus sanguineus (den bruna hundfästingen) smittbärare.

Hur verkar babesia-organismen?
När babesia-organismen kommit in i hundens kropp söker den sig in i blodomloppets röda blodceller där den livnär sig på ämnen från blodkroppen. Den växer och när den är tillräckligt stor, delar den sig. När den delat sig några gånger kommer den röda blodkroppen att sprängas, och babesian och dess slaggprodukter kommer ut i blodomloppet. Den frigjorda babesian söker sig snabbt till nya röda blodkroppar, och dess slaggprodukter gör att hunden blir sjuk. När detta pågått under några månaders tid är det redan en avsevärd mängd organismer som frigjorts, och hunden uppvisar sjukdomssymptom.

Vilka symptom ger Babesios?
De hundar som insjuknar i Babesios får varierande grad av symptom. I många fall är sjukdomen lättbehandlad och hunden blir snabbt frisk, även om en del hundar drabbas av komplikationer och avlider. Inkubationstiden är kort, efter redan 1-4 veckor kan lindriga symptom ses. Ju längre hunden går med sjukdomen innan behandling sätts in, desto kraftigare blir symptomen.

Hunden blir trött och andas mer häftigt än normalt. Ofta får hunden feber och slemhinnorna i munnen kan vara bleka eller gula. Ibland kan man se att urinen är mörkare än normalt. Hos en del hundar utvecklas en mer komplicerad form av babesios var man kan se skador på även lever och njurar. Graden av kliniska symptomer beror mycket på hundens immunförsvar, hur långt sjukdomen gått och om den samtidigt blivit smittad av övriga fästingburna sjukdomar t.ex. Erlichia canis, vilket förstås påverkar symptombild och svar på behandling. I extrema fall kan sjukdomen utveckla en livshotande anemi.

Hur fastställs sjukdomen?
Diagnos fastställs genom påvisande av parasiten efter klinisk misstanke grundad på symptomen. Det finns ingen snabbtest tillgänglig, där babesian konstateras. Det vanligaste diagnostiseringssättet är att man gör ett blod utstryk och söker efter infekterade röda blodkroppar med hjälp av mikroskop. Man kan också göra en serologisk undersökning där man undersöker om hunden bildat antikroppar mot babesia. Många hundar i länder där babesiosis är vanligt har antikroppar utan att vara sjuka. Ofta tar man två prover med t.ex. ett par veckors mellanrum för att se om det verkar vara en akut infektion eller om hunden träffat på infektionen för en längre tid sedan utan att bli sjuk av den.

Behandling
Det finns läkemedel att sätta in mot babesios och ofta ger behandlingen en snabb och god effekt. En del hundar drabbas dock av en mer komplicerad form av babesios och överlever inte trots intensivvård.

Profylax
Förebyggande behandling mot fästingangrepp med veterinärmedicinska preparat i kombination med kontinuerlig kontroll av hundens päls och hud under vistelse i endemiska länder rekommenderas. Det finns flera goda preparat tillgängliga som effektivt förhindrar fästing angrepp hos hund.

Kan övriga djur bli smittade av babesios?
Hos häst och ko är sjukdomen relativt vanlig. Hos katter är smittan ovanlig. Babesios orsakar inte sjukdom hos människan.


Owen är ungefär ett år gammal och det är en springer spaniel korsning. Han är vänlig och lugn och har ett mycket bra temperament. Går bra ihop med andra hundar.

Om du är intresserad av Owen kontakta Pat Coleman på tel 620 354 885 eller om du är intresserad av adoptera någon annan hund så besök adoptionssidan på vår hemsida www.f-a-m-a.net där du kan hitta många fler som letar efter ett hem. Vi är alltid i behov av frivilliga som vill komma med i vårt lilla gäng. Om du kan avsätta lite tid för att hjälpa oss, allt ifrån en schemalagd dag eller morgon/eftermiddag till bara några timmar när du kan, skulle vi bli väldigt tacksamma och mycket glada att få höra från dig.Av Susanne Kamu, Skandinavisk Smådjursklinik, Autoriserad veterinär D.V.M

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.