Fråga Experten: Vad är mest fördelaktigt – arv eller gåva?

Fråga Experten: Vad är mest fördelaktigt – arv eller gåva?

Jag börjar bli till åren och vill planera för framtiden. Tanken är att barnen ska få huset i Marbella. Vad är bäst skattemässigt, att ge dem huset redan nu eller vänta till dess jag går bort?

Detta är en fråga som många som äger egendom i Spanien ställer sig, oavsett om man är skriven i Spanien eller i ett annat land, d.v.s. om man är resident i Spanien eller icke-resident.

Tyvärr är svaret att det beror på omständigheterna, men det finns vissa allmänna förutsättningar.

För det första, det ska noteras att reglerna om arv – och gåvoskatt skiljer sig i olika delar av Spanien. Vad gäller beskattning av gåva och arv, är det den autonoma regionen som är behörig att beskatta transaktionen. Är du resident i Spanien gäller lagen i den region du är skriven, men är du icke-resident gäller det statliga regelverket, dock har du rätt att välja den lag som gäller i den region där egendom är belägen. I detta svar utgår vi ifrån nuvarande lagstiftning i Andalusien.

Väldigt förenklat kan sägas att vid arv och gåva till närstående (barn, föräldrar eller make/maka) finns sedan den 11 april 2019 en rätt till skattelättnad (”rabatt”) med 99 % på skattebeloppet, både vad gäller överlåtelse i livet (gåva) och som arv. Förutsättningen för att skattelättnaden ska gälla, är att bl.a. att vissa formkrav uppfylls, t ex att handlingen görs inför notarius publicus. Denna ”rabatt” gäller i Andalusien också för följande:

  1. Sambo (parejas de hecho) som är registrerade i särskilt behörigt register i regionen där man bor, dessa likställs då med make/maka (OBS! Gäller sålunda bara sambo som är residenta i Spanien och som särskilt registrerat sig i samboregistret).
  2. Person som bor permanent hos en fosterfamilj med syfte att adopteras likställs med adoptivbarn.
  3. Person som har ett fosterbarn permanent med syfte att adoptera likställs med adoptivföräldrar.

Sålunda finns ingen skillnad i skatt vad gäller arv och gåva, om vi bara ser till arv- och gåvoskatten. Dock tillkommer andra skatter, där den stora skillnaden är att kapitalvinsten ska beskattas vid gåva men inte vid arv. Du skattar sålunda på vinsten, som är skillnaden mellan anskaffningsvärdet (priset när du köpte fastigheten) och värdet på gåvan med eventuella avdrag. Man kan då tänka att en enkel lösning skulle vara att sätta ett lågt värde vid gåvotillfället. Dock är detta inte något som accepteras hos skattemyndigheten, utan gåvan måste deklareras till marknadsvärdet. Sedan i år har det införts ett nytt värderingssystem där myndigheten ger dig ett referensvärde, valor de referencia, som är det minsta värde som myndigheten accepterar. Det är myndigheten Dirección General del Catastro som sätter värdet, som de får fram genom att analysera köpeskillingarna i alla fastighetstransaktioner inför notarius publicus som skett i området, vilket meddelas myndigheten.  

Därutöver utgår i båda fallen den kommunala värdestegringsskatten, s.k. Plusvalia municipal. Beräkning av plusvalia-skatten har också nyligen förändrats och numera utgår endast skatt i de fall där en värdeökning verkligen skett.

Utöver skatter tillkommer också andra lagfartskostnader som t ex avgift till notarius publicus och fastighetsregistret.

Sålunda, för att veta med säkerhet vilket alternativ som medför minst kostnader, behövs en studie göras av skattekonsekvenserna i varje enskilt fall.

Av Elena Arévalo León, skattejurist.

Fråga experten
Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.